Ceník

Společnosti

Společnosti CZK
Nově založená s.r.o. včetně vyřízení volné živnosti a registrace k DPPO 17,900
Ready made s.r.o. včetně vyřízení volné živnosti s  kapitálem 12,000 Kč 19,900 
Ready made s.r.o. včetně vyřízení volné živnosti s  kapitálem 120,000 Kč 20,900 
Ready made s.r.o. včetně vyřízení volné živnosti s  kapitálem 200,000 Kč 21,900 
Ready made a.s. 54,890
Nově založená a.s.  54,890
Ready made evropská akciová společnost 62,990 

Všechny ceny uvedeny v Českých korunách (CZK) bez DPH.

Další služby

Další služby CZK
Vyřízení volné živnosti Zahrnuto
Zastupování před Městským soudem Zahrnuto
Výpis z obchodního rejstříku pro zápis změn Zahrnuto
Vyhotovení společenské smlouvy včetně překladu do anglickéh jazyka Zahrnuto
Příprava smluv o převodu obchodního podílu   Zahrnuto
Rozhodnutí o jmenování nového jednatele   Zahrnuto
Poplatky notáři včetně ověření podpisů Zahrnuto
Mnohost podílů (Jeden společník vlastní více podílů. Naše společnosti jsou rozděleny na 2 až 12 podílů a umožní vám ušetřit peníze za notáře.) Zahrnuto
Registrace k dani z příjmu právnických osob (DPPO) Zahrnuto
Notářský zápis, který zahrnuje změnu názvu firmy, sídlo mimo Prahu, rozšíření počtu jednatelů, vyřízení vázané živnosti nebo koncese 4,000
Registrace DPH 1,000
Výpis z trestního rejstříku  pro cizince 2,000
PPoskytnutí sídla firmy na Praze 4 nebo 8 za roční poplatek 10,000
Poskytnutí sídla firmy na Praze 3 nebo 10 za roční poplatek 6,000
Poskytnutí lukrativní adresy na Václavském náměstí č.p. 1 za roční poplatek  50,000
Vyřízení vázané nebo řemeselné živnosti 3,500
Provedení změn ve společenské smlouvě nebo v notářském zápisu u společnosti námi nezaložené 12,000
Vyřízení živnosti pro fyzickou osobu 15,000

Všechny ceny uvedeny v Českých korunách (CZK) bez DPH.