READY MADE EVROPSKÁ SPOLEČNOST

Evropská společnost je nadnárodní akciovou společností, která může mít sídlo v libovolném státě Evropské unie. Jinak se označuje také jako evropská akciová společnost, Societas Europaea nebo zkratkou SE. Zakládá se podle evropského práva, ale odráží také požadavky jednotlivých států - zejména státu, ve kterém mám sídlo a kde se nachází ústředí společnosti.

Výhody ready made evropské společnosti

Evropskou společnost vám nabízíme jako ready made, což výrazně usnadní váš vstup na evropský trh. Obzvlášť pokud plánujete založení evropské společnosti někde jinde než v Čechách a neznáte legislativu vybraného státu. Navíc se s ready made firmou vyhnete zbytečnému čekání, jelikož je okamžitě připravená k zahájení podnikatelské činnosti. Transakce tak můžete realizovat již v den její koupě. Navíc vám garantujeme, že vámi zakoupená společnost nemá žádnou obchodní historii, je zcela bez závazků a pohledávek nebo že má plně splacený základní kapitál, který u evropské společnosti činí minimálně 120 000 EUR. Velkou výhodou evropské společnosti je, že může libovolně měnit sídlo v rámci EU.

Monistická nebo dualistická struktura

Pokud si chcete pořídit evropskou společnost, musíte si vybrat, zda bude mít monistickou nebo dualistickou strukturu. V případě monistické struktury má zřízenou správní radu v čele s předsedou společnosti a generálního ředitele, který je zároveň jejím statutárním orgánem. Správní rada čítá 3 až 18 členů. Dualistická struktura je podobná jako u akciové společnosti zřízené dle českého práva. V dozorčí radě i v představenstvu může být pouze jeden člen. 

Balíček ready made evropské společnosti

Náš balíček založené evropské společnosti zahrnuje společnost založenou jako dceřinou společnost jiné evropské společnosti. Má plně splacený základní kapitál a strukturu dle vašeho výběru. Pokud budete mít zájem, rádi upravíme již založenou společnost dle vašich specifických požadavků.